Skip to main content

Algemene Voorwaarden

van 't Lievertje Amsterdam

Algemene voorwaarden.

1. Identiteit van de ondernemer

V.O.F. M.D. v.d. Scheur/E.H. Welling Amb.handel in bloemen en planten
Handelend onder de naam/namen: ’t Lievertje Bloemisten

Vestigings- & bezoekadres:
Spui 7
1012 WX Amsterdam

Telefoonnummer: +31 31 20 627 90 62
Bereikbaarheid bezoekadres: 7 dagen per week, van 9:00 uur t/m 18:00 uur
Bereikbaarheid telefonisch: 7 dagen per week, van 9:00 uur t/m 18:00 uur
E-mail: info@tlievertje.nl

KvK-nummer: 33132421
BTW-identificatienummer: 8088 77 677 B01

2. Toepasselijkheid

2.1: Op alle leveringen en offertes tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing;
2.2: De algemene voorwaarden kunnen door consument of bedrijf altijd elektronisch worden opgevraagd. ‘t Lievertje Bloemisten verplicht zich zodoende consument of bedrijf altijd een elektronische versie van de algemene voorwaarden toe te sturen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1: Totstandkoming van overeenkomst tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf vindt plaats wanneer besteller akkoord gaat met algemene voorwaarden en invullen van het bestelformulier;
3.2: Bij het aangaan van de overeenkomst zal na het voldoen van de betaling aan ‘t Lievertje Bloemisten de bestelling worden uitgevoerd;

4. Betaling

4.1: Betaling tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf dient te geschieden op de manier zoals beschikbaar gesteld is door ’t Lievertje Bloemisten;
4.2: ‘t Lievertje Bloemisten hanteert in het geval van levering in abonnementsvorm een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
4.3: Wanneer de betalingstermijn door de consument of bedrijf na herinnering van ‘t Lievertje Bloemisten alsnog wordt overschreden heeft ‘t Lievertje Bloemisten het recht om de incasso van het verschuldigde bedrag over te dragen aan een daartoe bevoegde instantie. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden verhaald bij de consument of bedrijf;
4.4: Wanneer consument of bedrijf vragen heeft voor ‘t Lievertje Bloemisten wat betreft facturatie of betalingen dan kan consument contact opnemen met info@tlievertje.nl;

5. Levering en uitvoering

5.1: ‘t Lievertje Bloemisten bezorgt tot wanneer anders aangegeven of overeengekomen met de consument of bedrijf alleen in Amsterdam;
5.2: Bij bezorgingen van vaste abonnementen worden de geselecteerde producten door ‘t Lievertje Bloemisten kosteloos bezorgd op het overeengekomen vastgestelde adres;
5.3: Bestellingen van bezorgingen door consument of bedrijf worden door ‘t Lievertje Bloemisten tot wanneer anders aangegeven of overeengekomen altijd € 5,00 bezorgkosten gerekend;
5.4: Bezorgtijden van producten aan consument of bedrijf vinden plaats op de door ‘t Lievertje Bloemisten aangegeven bezorgtijden. De bezorgtijden die ‘t Lievertje Bloemisten hanteert zijn van maandag t/m zondag van 9:00 uur t/m 18:00 uur;
5.5: Wanneer consument niet thuis is op de door ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf overeengekomen tijd zal het product afgegeven worden bij de buren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt behoudt ‘t Lievertje Bloemisten zich het recht om het product voor de deur te plaatsen zodat ‘t Lievertje Bloemisten zich heeft gehouden aan de leveringsovereenkomst;

6. Herroeping

6.1: Vanwege de bederfelijke aard van de producten is herroeping in het geval van bloemen of planten niet mogelijk. Zodra consument of bedrijf producten van ‘t Lievertje Bloemisten heeft aangenomen is herroeping niet meer mogelijk;

7. Gegevensbescherming

7.1: Voor het juist en correct afhandelen van de levering heeft ‘t Lievertje Bloemisten enkele persoonsgegevens nodig. Deze zullen zorgvuldig worden behandeld volgens de privacyverklaring;

8. Klachtenregeling

8.1: Klachten zullen z.s.m. na de datum van ontvangst worden behandeld;
8.2: ‘t Lievertje Bloemisten zal de klachten ingediend door de consument of bedrijf zo goed en zo billijk mogelijk behandelen om de goede verstandhouding tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf te waarborgen;

9. Geschillen

9.1: Op alle overeenkomsten tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf is het Nederlands recht van toepassing;
9.2: In geval van gerechtelijke noodzaak is de arrondissementsrechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd kennis te nemen tussen ‘t Lievertje Bloemisten en consument of bedrijf;

10. Ontbinding

10.1: Consument of bedrijf behoudt altijd het recht om het contract te ontbinden. Dit moet door consument of bedrijf minstens 6 dagen voor de volgende levering kenbaar gemaakt worden aan ‘t Lievertje Bloemisten. Wanneer consument of bedrijf bij ‘t Lievertje Bloemisten niet 6 dagen van te voren kenbaar heeft gemaakt het contract te ontbinden zal ‘t Lievertje Bloemisten de eerstvolgende levering alsnog in rekening brengen.
10.2: Wanneer consument of bedrijf zijn verplichtingen aan ‘t Lievertje Bloemisten niet nakomt behoudt ‘t Lievertje Bloemisten zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Amsterdam, april 2018.